ПЕРЕВАГИ ЧЛЕНСТВА

Доступ до ініціатив європейської водневої асоціації «Hydrogen Europe»

Можливість участі у міжнародних та національних заходах, організованих «Українською водневою радою»

Участь у формуванні законодавчої бази для сприяння розвитку водневих технологій

Доступ до статистичних та аналітичних даних щодо динаміки розвитку водневого сектору (законодавчі та інституційні зміни)

Працювати у складі експертно- аналітичного центру, що діє при «Українській водневій раді»

Участь у формуванні ринку водню в Україні

Ініціювання проведення різного аналізу та підготовки аналітики в рамках зобов’язань України перед ЄС щодо відновлюваної енергетики

Захист інтересів членів «Української водневої ради» на рівні органів державної влади, експертної спільноти тощо

Комунікаційна підтримка діяль- ності членів «Української водневої ради», пов’язаної з розвитком зеленої водневої промисловості

Участь в інвестиційних проєктах «Української водневої ради»

Доступ до бази успішних бізнес-кейсів компаній країн ЄС та інших міжнародних компаній, що реалізовують проєкти водневої енергетики

Налагодження зв’язків - обмін досвідом, іннова- ціями у сфері водневої енергетики

Розробка та реалізація проєктів, спрямованих на просування ідеї виробництва водневої енергії