НАПРЯМКИ РОБОТИ

Виробництво водню з відновлюваних джерел енергії та інших джерел електроенергії з низьким вмістом вуглецю, а також зберігання, обробка та розповсюдження водню.

Дослідження, розробка та впровадження технологій використання паливних елементів та водню для усіх видів транспорту.

Розвиток водневої інфраструктури, зокрема, водневих заправних станцій та комплектуючих. Потреба у створенні мережі таких станцій обумовлена введенням на ринок транспортних засобів з паливними елементами.

Наскрізні питання - розробка та аналіз проектів законодавчих та нормативно-правових актів, участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері енергетики, співпраця з науково-дослідницькими установами, підготовка експертного аналізу та висновків, підвищення рівня громадської обізнаності щодо водневої енергетики.