Наші партнери

Hydrogen Europe

Асоціація Hydrogen Europe - європейська асоціація водню та водневих паливних елементів, яка відіграє ключову роль у просуванні передових практик, сприяє зростанню конкурентоспроможності компаній та формуванню ефективної державної політики. Асоціація виступає об’єднувальним чинником промисловості та наукових досліджень і має вагоме значення з точки зору швидкого поширення повідомлень про регуляторні рішення та основних засад технологічної політики серед держав-членів. На сьогодні Асоціація представляє понад 100 промислових компаній, понад 68 дослідницьких організацій та 17 національних асоціацій. Цілі асоціації — збільшення залучення відновлювальних джерел енергії, сприяння галузевій інтеграції, декарбонізація промисловості, мобільність з нульовим рівнем викидів.

Fuel Cells and Hydrogen Join Undertaking

Це унікальне державно-приватне партнерство, що підтримує наукові дослідження, технологічний розвиток та демонстраційну (RTD) діяльність у галузі енергетичних технологій на паливних елементах та водню в Європі. Її метою є прискорити впровадження цих технологій на ринку, реалізуючи їх потенціал як інструмент досягнення енергетичної системи, що очищає вуглець. Паливні елементи, як ефективна технологія перетворення, і водень, як чистий енергоносій, мають великий потенціал для боротьби з викидами вуглекислого газу, зменшення залежності від вуглеводнів та сприяння економічному зростанню. Завдання Спільного Комітету з боротьби з фінансовими потребами — принести ці переваги європейцям концентрованими зусиллями з усіх секторів.

Tokmak Solar Energy

Основний вид діяльності компанії — генерація електроенергії, будівництво та експлуатація сонячних електростанцій. Виробництво засноване на передових технологіях і є не тільки високоефективним, а й абсолютно екологічно чистим. Головний офіс «Токмак Солар Енерджі» знаходиться в місті Токмак, Запорізької області. На сьогодні в проєктах ТСЕ зібрані всі наявні види технологій перетворення сонячного світла в електрику. На станціях застосовані сонячні модулі 3-х типів — тонкоплівкові (аморфні), монокристалічні та полікристалічні.