Нарада про створення Науково-технічної ради «Воднева енергетика»‎ в Мінекоенерго — висновки для галузі

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики та захисту довкілля пройшла нарада про створення Науково-технічної ради «‎Воднева енергетика»‎. У заході взяли участь Президент енергетичної асоціації «Українська Воднева Рада» Олександр Рєпкін та Член правління асоціації Іван Варга.

Основні висновки з проведеної наради:

  • Розвиток водневих технологій в Україні заслуговує особливої уваги на державному рівні. Ця тема вже приваблює дуже широку аудиторію, від бізнесу до науковців (на зустрічі були присутні представники близько 100 організацій, компаній та установ).

  • Для успіху Україні важливо використати європейський досвід та створити національний проєкт, щоб відпрацювати всі його складові: наукову, технологічну, промислову, комерційну і т.п. Такий проєкт потребує широкої підтримки з боку всіх зацікавлених сторін: держави, бізнесу та міжнародних партнерів.

  • Враховуючи європейський досвід, найбільшу доцільність на сучасному етапі розвитку водневих технологій мають національні проєкти за двома напрямками. Перший — це додавання водню при транспортуванні природного газу магістральними газопроводами та газорозподільчими мережами кінцевим споживачам. Другий напрямок  це використання водню в якості альтернативного екологічно чистого палива при великих вантажних перевезеннях автомобільним, річковим, морським та залізничним транспортом.

  • Основний виклик, що постає наразі перед владою  це пошук відповіді на важливе питання: яка структура в системі державного управління України здатна стати бенефіціаром організаційних питань та головним лобістом національних інтересів на міжнародному рівні?

  • Роль Міністерства енергетики та захисту довкілля у формуванні державної політики у сфері водневої енергетики та створенні сприятливих умов для бізнесу організаторами під час дискусії не порушувалась. Проте Міністерство висловило зацікавленість брати участь у створенні нової галузі національної економіки, якою є воднева енергетика, але виключно в частині гармонізації нормативно-правової бази з європейською та досліджень можливостей розвитку водневої енергетики в України через механізми Науково-технічної ради.

  • Варто зазначити, що стимулом для розвитку водневих технологій в Європі та світі стала підвищена увага до проблеми глобальних кліматичних змін, вирішення якої потребує ефективної координації як всередині окремих держав, так і на міжнародному рівні. В цьому контексті окремої уваги потребує той факт, що Верховна Рада України в грудні 2019 року прийняла Закон «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів«. Цей документ є важливим елементом кліматичної політики України та передбачає створення окремого уповноваженого органу центральної виконавчої влади для координації роботи з зазначеного питання на державному рівні. Таким державним органом може виступити служба чи державне агентство при Міністерстві енергетики та захисту довкілля або при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Має сенс, щоб така адміністративна структура координувала весь комплекс робіт на державному рівні як з проблематики кліматичних змін, так і з впровадження водневих технологій в Україні, оскільки ці напрямки тісно взаємопов'язані.

  • Розвиток водневої енергетики в Україні повинен відбуватися з урахуванням особливостей національної економіки, специфіки її промислового та паливно-енергетичного потенціалу. Це допоможе запобігти складнощів, що зараз ми спостерігаємо у відновлюваній енергетиці, розвиток якої сам по собі спочатку спричинив бум, а тепер проблеми має як держава, так і бізнес. Тому Україна потребує оновлення державної енергетичної  стратегії з урахуванням актуальних викликів сьогодення та специфіки національної економіки. Крім того, вона повинна слугувати досягненню цілей сталого розвитку та інтеграції країни з Євросоюзом.

  • Під час дискусії серед учасників зустрічі не було повного розуміння специфіки різних видів водню, та зеленого водню, зокрема, а також доцільності використання таких технологій у різних галузях економіки.

  • Очевидною є велика зацікавленість у водневій тематиці з боку науковців та Національної академії наук України. Але вітчизняні вчені більш здатні розглядати актуальні питання з власного бачення водню як елементу таблиці Менделєєва. Вони не приділяють достатньої уваги практичному значенню водневих технологій для економічного розвитку країни й можливостей для бізнесу. Тому в перспективі важливо передбачити співпрацю науковців та бізнесу, їх спільну розробку та впровадження проєктів, як це відбувається в передових країнах світу.